Historia

Trakten kring Snogeholm är ansedd den vackraste i Skåne. Snogeholms slott är byggt på 1860 talet i fransk barockstil och under årens lopp har många berömdheter bott här. Till exempel så kom 1899 den tyska kejsaren, WilhelmII, hit för att jaga. Han tog med sig sin tyska rådgivare och styrde härifrån händelserna ute i Europa. Under vistelsen på Snogeholms slott nedlade han inte mindre än 28 praktbockar och en räv!

Namnet Snogeholm uppträder på 1500-talet, då som benämning på en liten skogsgård, troligen belägen på den plats där slottet nu ligger. Denna gård var bebyggd med ett envåningshus och användes som sommarbostad av släkten Brahe på Krageholm. År 1642 övergick Snogeholm till släkten Marsvin och ägdes därefter av ätterna Bille, Thott och återigen Bille. I slutet av 1600-talet lät Christian Bille uppföra en ny envånings huvudbyggnad med två friliggande flyglar i korsvirke. Samtidigt anlades en vacker trädgård med orangeri. Christian Billes dotter Catharina gifte sig 1713 med lundaprofessorn Thomas Ihre. De ärvde Snogeholm och bosatte sig där på somrarna.

Catharina Ihre dog som änka på Snogeholm 1746, och hennes systerson kapten Carl Johan von Löwen på Dybäck ärvde då egendomen. Han skall ha varit en ganska färgstark person, som skrek och domderade över sina underlydande, men tog till harvärjan om någon stod emot honom. Det sägs att man långt efter hans död kunde höra hans våldsamma svordomar runt om på Dybäcks ägor. Han var dessutom svärfar till kungamördaren Anckarström. Von Löwen sålde Snogeholm till en rådman Morting.

Det nuvarande slottet uppfördes under 1870-talet av Erik Claes Piper. År 1795 köptes det av greve Carl Gustaf Piper på Sövdeborg och kom sedan att stanna kvar i släkten Pipers ägo under hela 1800-talet. Det nuvarande slottet i en om fransk barock påminnande stil tillkom på 1870-talet, när Erik Claes Gustaf Piper var ägare. Då uppfördes en huvudbyggnad i två våningar med två sidotorn och mittorn, alla i tre våningar, och med två friliggande envåningsflyglar. Slottet omgavs av en stor trädgård med växthus och park. Vid denna tid hörde till godset 26 gårdar, en kvarn och 42 gatehus och Snogeholm bildade då en by med en stor ladugård, uthusbyggnader, statarbostäder, tegelbruk och smedja.

1905 köptes Snogeholm av tidigare ägaren greve E. Pipers måg kaptenen K. G. Gyllensvärd. 1915 såldes det till danske hovjägmästaren Harry Treschow och 1917 till danske lantbrukaren O. Olsen. Under åren 1933-69 ägdes slottet med omgivande parkområde av godsägare Franklin Hansen och hans familj. Slottet var hotel och restaurang från slutet av 1940-talet till 1959. Slottet blev på 1960-talet hotell och restaurang, medan marken köptes av Malmöhus läns landsting och gjordes till strövområde.

Slottet är beläget precis vid Snogeholmssjön, på en udde med fantastisk utsikt över denna vackra sjö omgiven av den skånska bokskogen. Ute i sjön finns en skogstäckt ö som kallas Hägerholmen och på denna ö låg faktiskt under medeltiden en borg som kallades Heireholm. Borgen har varit både i dansk och svensk ägo under åren. Den förstördes under 1500-talet och byggdes sen upp igen. Vid en senare brand i släkten Brahes ägo totalförstördes borgen och numera finns bara grundmurarna kvar. Under 1500-talet tillhörde den borgen riddare av släkten Gregersen Krognos.