Vår verksamhet

Snogeholms Slott ligger i Skåne i Sjöbo kommun och byggdes om 1870 i fransk stil. Slottet ligger mycket naturskönt på en udde vid Snogeholmssjön, med en vidunderlig utsikt.

Sjön består av en del små holmar och en större ö som kallas Hägerholmen. Här stod faktiskt under medeltiden en borg som hette Heireholm och ägdes av en mäktig riddarsläkt. Borgen totalförstördes sedan tyvärr av en brand. Idag finns bara grundmurarna kvar.

Historia

Trakten kring Snogeholm är ansedd den vackraste i Skåne. Snogeholms slott är byggt på 1860 talet i fransk barockstil och under årens lopp har många berömdheter bott här.

Till exempel så kom 1899 den tyska kejsaren, WilhelmII, hit för att jaga. Han tog med sig sin tyska rådgivare och styrde härifrån händelserna ute i Europa. Under vistelsen på Snogeholms slott nedlade han inte mindre än 28 praktbockar och en räv!

Snogeholmssjön

Detta är en vacker sjö som är inbäddad i lövskog. Djurlivet runt omkring är otroligt rikt. Här finns de flesta hjortdjuren, rävar, vildsvin och grävling.

I området finns också gott om Häger, Örn, Havsörn och Glada. Lövgrodor som är sällsynta i Sverige kan man se här i ganska stora antal.

Vandringsleder

Här finns gott om vandringsleder i detta skogsbeklädda område. Du har leder som är väl utmärkta som är mellan 1,6 km till 16,5 km.

Totalt finns här 10 olika leder och strövområdet ägs av O D Krooks donation. Stiftelsen i sig förvaltas av Region Skåne.